top of page

Bliv medlem og skab Liv i stationen 

PERSONLIGT MEDLEMSSKAB

Du kan være aktiv i Stationen på flere måder.

 • Du har et par timer til overs hver måned, og lyst til at give et nap med på Stationen. Det kan fx være at stå i baren, når der er MusikStation, at gøre klar til eller rydde op efter Barselscafe, at lave mad til fællesspisning osv.

 • Du har lyst til at give en hånd med ved særlige arrangementer og arbejdsdage i Stationen på halvårlig basis og melder dig til, når der bliver skrevet ud.

 • Du er fuld af gode ideer og har lyst til at være med, der hvor det sker. Du har fx lyst til at stå for arrangementer i Stationen på egen hånd eller sammen med andre medlemmer. Tag fat i en fra bestyrelsen, så hjælper vi dig, alt hvad vi kan.

 • Du er god bag en computer, og vil gerne hjælpe med at søge fonde, så Liv i Stationen bliver endnu mere livlig. Vi søger finansiering til arrangementer, ny gulvbelægning, ny fryser  mm, så der er nok at tage fat på. Kom frisk til bestyrelsen (sms 30424958 eller livistationen@gmail.com) hvis det er noget du kunne tænke dig at arbejde videre med.

 • Du har ikke tid eller energi til at deltage aktivt. Du støtter med dit medlemskab økonomisk op om projektet og deltager i arrangementer, når det passer ind i programmet.

Bliv medlem nu

Et personligt medlemsskab koster

125 kroner/årligt.

Indbetal 125 kr. på mobilpay nr. 35364, og skriv “medlem”

og din mailadresse

i kommentarfeltet.

Så er du medlem!

Husk

At du med et medlemskab har mulighed for at leje Stationen.

 

Vi har stole, borde og service til ca 40 personer

FIRMA MEDLEMSSKAB

Som firma kan man også støtte op om Liv i Stationen. Læs mere nedenfor eller skriv til livistationen@gmail.com.  

Hvorfor har vi brug for jer?

Stationen er drevet af frivillige ildsjæle og modtager ikke nogen form for offentlig støtte. Vores faste udgifter til husleje, forbrug og forsikringer beløber sig til 10.000 kroner om måneden. Vores daglige drift skal finansieres af indtægter fra alle vores aktiviteter og medlemskontingenter. Det er en udfordring, og derfor har vi brug for stærke medspillere i det lokale erhvervsliv. 

Hvad støtter et Firmamedlemsskab?
 • Udviklingen af en stærk lokal egnsidentitet, hvor lokale og nytilflyttere inviteres ind i et åbent, innovativt og favnende fællesskab

 • En branding af byen, der positivt påvirker tilflytningen af nye aktive familier og arbejdskraft.

 • Troen på, at her på egnen kan vi sammen noget særligt - sammen !

Hvad får firmaet ud af sit medlemsskab?
 •  En “medbranding” af eget firma, - I er med og bakker op, der hvor der sker en markant og positiv udvikling i lokalsamfundet!

 • I har mulighed for at være aktivt medskabende i Liv i Stationen

 • Et årligt personalearrangement i Liv i Stationen.'

 • Promovering her på siden. 

Bliv Firma medlem nu

Et firma medlemsskab koster

2500 kroner/årligt.

Send en mail til livistationen@gmail.com

Fælles

spisning

2 gange i måneden

kl 17-19

Ringe Station billede Hanne Gregersen.jpg
bottom of page