top of page

Firmamedlemskab 

-Byd ind, bak op og betal

Hvorfor har vi brug for jer?

Stationen er drevet af frivillige ildsjæle og modtager ikke nogen form for offentlig støtte. Vores faste udgifter til husleje, forbrug og forsikringer beløber sig til 10.000 kroner om måneden. Vores daglige drift skal finansieres af indtægter fra alle vores aktiviteter og medlemskontingenter. Det er en udfordring, og derfor har vi brug for stærke medspillere i det lokale erhvervsliv. 

 

Hvad støtter et Firmamedlemsskab?
  • Udviklingen af en stærk lokal egnsidentitet, hvor lokale og nytilflyttere inviteres ind i et åbent, innovativt og favnende fællesskab

  • En branding af byen, der positivt påvirker tilflytningen af nye aktive familier og arbejdskraft.

  • Troen på, at her på egnen kan vi sammen noget særligt!

 
Hvad får firmaet ud af sit medlemsskab?
  •  En “medbranding” af eget firma, - I er med og bakker op, der hvor der sker en markant og positiv udvikling i lokalsamfundet!

  • I har mulighed for at være aktivt medskabende i stationen

  • Et årligt personalearrangement i Stationen uden betaling af leje.

  • Promovering her på siden. 

 

FIRMAER DER HAR STØTTET LIV I STATIONEN I 2020:

Danske Bank

Andelskassen

Gotfredsen musik

Nybolig

Elcanic

FrisørR

FIRMAER DER STØTTER LIV I STATIONEN I 2021:

Danske Bank

Jeros A/S

Andelskassen

Lasse Berthelsen Flexibyg ApS

Lunde Brand

Bliv Firmamedlem for 
2500 kroner
om året
kontakt:

livistationen@gmail.com

bottom of page